Investering

Voor nu en in de toekomst!

Onze eerste telefonische kennismaking is kosteloos en vrijblijvend. Daarna maak ik voor jullie situatie een voorstel op maat. Dit voorstel sluit helemaal aan op jouw vraag en behoefte. Dat zorgt voor het beste resultaat. Elke opvoeder, kind, gezin is toch weer uniek. Een aantal voorbeelden van trajecten die ik bied:

Kindertolktraject
* Intakegesprek met de opvoeder/ouder
* Vertaling door kindertolk
* Terugkoppelingsgesprek met de opvoeder/ouder
* Vervolggesprek met de opvoeder/ouder
175 euro

Kindercoaching starttraject

* Intakegesprek met de ouders/opvoeders
* Voorbereiding en verslaglegging door kindercoach
* Drie gesprekken met jullie kind
* Kosten gebruik materialen tijdens de gesprekken
* Mogelijkheid tot het stellen van vragen tijdens dit traject per mail
* Evaluatiegesprek met de ouders/opvoeders
300 euro

Combinatietraject
Door het inzetten van een combinatie van een kindertolktraject en kindercoaching starttraject is er sprake van begeleiding voor zowel ouders/opvoeders als kind.
475 euro

Wil je meer weten of heb je vragen?
Twijfel niet langer en neem contact met mij op voor een kosteloze vrijblijvende telefonische kennismaking.